Prawa człowieka - Centralne Biuro Śledcze Policji

Prawa człowieka

Prawa człowieka

Pełnomocnik Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

podinsp. dr Sławomir Weremiuk

 

ul. Podchorążych 38. 00-463 Warszawa, (budynek nr 6, III piętro, p. 304)

tel. 22 60 (72) 57 115

slawomir.weremiuk@cbsp.policja.gov.pl

 

Jeżeli uważasz, że jesteś osobą dotkniętą mobbingiem lub dyskryminacją w miejscu pełnienia służby lub pracy możesz zgłosić się na osobiste konsultacje do Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Praw Człowieka.

Konsultacje mają charakter anonimowy i osoba zgłaszająca się ma zagwarantowane prawo do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, co do których nie wyraża zgody na ich ujawnienie. Porady dotyczą kwestii społecznych i prawnych, w tym omówienia procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych obowiązujących w CBŚP. Poradnictwo nie obejmuje pomocy psychologicznej, którą świadczy Zespół Psychologów CBŚP.

Konsultacje z Pełnomocnikiem odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych wcześniej telefonicznie. Każde spotkanie odbywa się we właściwych warunkach lokalowych, gwarantujących swobodę wypowiedzi i właściwą ochronę ich treści.

Polska Policja